Nagroda dla dr Magdaleny Sylwii Kamińskiej

Pani Doktor jest pierwszym autorem artykułu pt. “The influence of socio-demographic and environmental factors on the fall rate in geriatric patients in primary health care“, który został opublikowany na łamach czasopisma Family Medicine & Primary Care Review. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej postanowiło przyznać autorom III nagrodę w kategorii prac oryginalnych, opublikowanych na łamach wspomnianego czasopisma […]

Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym

Nakładem wydawnictwa CeDeWu ukazała się w połowie wakacji książka pt. Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym, autorstwa Rafał Iwańskiego, Edyty Sielickiej oraz Anety Jarzębińskiej. Mądra opieka nad pacjentem umierającym to taka, w której dba się o jakość i pełnię jego życia aż po kres. To opieka, której formę dobiera się w sposób świadomy […]

Walne Zebranie Członków szczecińskiego oddziału PTG – 28.01.2016

Podczas Walnego Zabrania Członków szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe za lata 2012-2015 oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Ponadto odbyły się wybory do kolejnej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącą oddziału została dr Marta Giezek, zastępcą dr Beata Bugajska. Obowiązki skarbnika przez najbliższą kadencję pełnić będzie dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz, […]

Seminarium naukowe

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób starszych wymagających opieki organizowanym przez Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych. Seminarium odbędzie się 27 stycznia 2016. Wydział Nauk o Wychowaniu , ul. Pomorska 46/48 w Łódź. Link do komunikatu oraz do strony internetowej organizatorów.