Prośba o udział w badaniu ankietowym (on-line) pt. “Wybrane aspekty starości i starzenia się”

Szanowna Pani/Szanowny Panie Zwracam się do P. z prośbą o udział w badaniu ankietowym “Wybrane aspekty starości i starzenia się”. P. udział w badaniu przyczyni się, między innymi, zrozumienia czynników wpływających na subiektywne odczucie własnego wieku. Badania prowadzone są z osobami powyżej 60 roku życia aktywnymi edukacyjnie (uczestnikami zajęć, warsztatów itp. organizowanych przez różne instytucje […]

Polecamy uwadze najnowszy numer czasopisma EXLIBRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej

Artykuły: Elżbieta Trafiałek – Interdyscyplinarna starość. W poszukiwaniu spójnego systemu bezpieczeństwa Elżbieta Kowalska-Dubas – Refleksje o starości w kontekście wyzwań ery cyfrowej Jerzy Semków – Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera – perspektywa opiekunów Wojciech Świtalski – Osiągnięcia indywidualne osób starszych w brydżu sportowym w Polsce Dobre praktyki Katarzyna Głąbicka-Auleytner – Polityka senioralna w teorii […]