Godzenie pracy zawodowej z opieką nad osobami zależnymi wyzwaniem dla dialogu społecznego i polityki publicznej różnych szczebli

Dr Rafał Bakalarczyk na zlecenie Komitetu Dialogu Społecznego KIG opracował raport dotyczący godzenia pracy zawodowej z opieka nad osobami zależnymi. W tym obszernym opracowaniu (107 stron) zawarte zostały informacje m.in. o skali problemu oraz społecznych i ekonomicznych skutkach, które odczuwają opiekunowie i ich rodziny, ale również cała gospodarka. Na końcu raportu Autor sformułował cenne rekomendacje […]