Seminarium naukowe

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób starszych wymagających opieki organizowanym przez Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych.

Seminarium odbędzie się 27 stycznia 2016. Wydział Nauk o Wychowaniu , ul. Pomorska 46/48 w Łódź.

Link do komunikatu oraz do strony internetowej organizatorów.