Zebranie PTG

Serdecznie zapraszamy na zebranie Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, które odbędzie się w dniu 06 października 2016 roku (czwartek) o godz. 16.00 w siedzibie Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Ogińskiego w sali nr 2.

Nakładem wydawnictwa CeDeWu ukazała się we wrześniu książka członka naszego oddziału dr Rafał Iwańskiego pt. Opieka długoterminowa nad osobami starszymi. W publikacji przedstawione zostały różne formy opieki długoterminowej nad niesamodzielnymi osobami starszymi realizowane przez: – sektor pomocy społecznej w formie środowiskowej i stacjonarnej; – sektor ochrony zdrowia w formie środowiskowej i stacjonarnej; – opiekę nieformalną (rodzinną); […]