Wsparcie wytchnieniowe dla opiekunów osób starszych zależnych

W Domu Pomocy Społecznej ul. Krucza 17 organizowane będą grupy relaksacyjno-medytacyjnej oraz wsparcia dla osób, które na co dzień opiekują się swoimi bliskimi w sędziwym wieku. Tematyka zajęć w ramach grupy relaksacyjno-medytacyjnej: 1. Związek między ciałem a umysłem – podstawowe techniki relaksacyjne. 2. Sposoby zarządzania emocjami i stresem – podstawowe techniki medytacyjne. 3. Ćwiczenia oddechowe […]