ZAOPIEKOWANI – SYSTEMOWE WZMACNIANIE POTENCJAŁU OPIEKUŃCZEGO RODZIN

Projekt nr RPZP.07.06.00-32-K051/19 Projekt realizowany jest w okresie  01 stycznia 2020 – 31 marca 2023  przez Gminę Miasto Szczecin. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – […]

Tydzień Pracy Socjalnej na US

Tydzień Pracy Socjalnej to wydarzenie organizowane nieprzerwanie od 2014 roku. Tradycję tę zapoczątkowały krakowskie uczelnie ? Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Pedagogiczny oraz Akademia Ignatianum. Od 2015 roku TPS ma charakter ogólnopolski. Spotkania te są skierowane nie tylko do pracowników socjalnych, studentów przygotowujących się do zawodu i teoretyków akademickich. Mają one za […]

Konferencja naukowa – Opieka nad osobami starszymi – rozwiązania polskie i skandynawskie

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Wydział Spraw Społecznych UM Szczecin w ramach Dni Skandynawskich Konferencji Naukowej – Opieka nad osobami starszymi – rozwiązania polskie i skandynawskie.  PROGRAM 10.00 – 10.15 Otwarcie Konferencji – dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US – Dziekan Wydziału Humanistycznego US; Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin I sesja plenarna […]

Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora

25 czerwca w Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się zakończenie roku akademickiego Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora. Koordynatorem SHUS jest wiceprzewodnicząca naszego oddziału dr Beata Bugajska. W trakcie roku akademickiego dla seniorów wykłady wygłosili również członkowie PTG m.in. dr hab. Urszula Kozłowska prof. US, dr Marta Giezek oraz dr Urszula Majewska.