Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora

25 czerwca w Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się zakończenie roku akademickiego Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora. Koordynatorem SHUS jest wiceprzewodnicząca naszego oddziału dr Beata Bugajska. W trakcie roku akademickiego dla seniorów wykłady wygłosili również członkowie PTG m.in. dr hab. Urszula Kozłowska prof. US, dr Marta Giezek oraz dr Urszula Majewska.  

Ruszyła Ekonomiczna Akademia Seniora

9 czerwca w Auli Starej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się inauguracja Ekonomicznej Akademii Seniora. Pani prof. dr hab. Wanda Skoczylas, Koordynator Ekonomicznej Akademii Seniora przedstawiła założenia inicjatywy, a Pani Katarzyna Zwarzany z Oddziału Okręgowego NBP w Szczecinie wygłosiła wykład inauguracyjny pt. “Zwyczaje płatnicze Polaków. Karta czy gotówka?”. Jedną z osób organizujących spotkanie była Pani […]

Podczas ostatniego zebrania szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Pani Aleksandra Białonowicz wygłosiła referat pt. “Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i co dalej?”. Po wykładzie wywiązała się długa i interesująca dyskusja, Pani Aleksandra Białonowicz z perspektywy lekarza oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odpowiadała na pytania związane […]

Ekonomiczna Akademia Seniora

Z przyjemnością przekazujemy informację na temat nowej inicjatywy skierowanej do osób dojrzałych, jaka powstała na Uniwersytecie Szczecińskim, Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – Ekonomicznej Akademii Seniora. Inauguracja odbędzie się 9 czerwca, godz. 16.00, Aula Stara, ul. Mickiewicza 66. W programie oprócz prezentacji programu, wykład nt. Zwyczaje płatnicze Polaków. Karta czy gotówka? wygłosi pracownik oddziału NBP w […]