Konferencja “Future of Ageing”

We cordially invite you to share and discuss your views on one of the most important and urgent issues ? THE FUTURE OF AGEING. Most of us now expect to live a long life and will experience ageing and old age. Understanding the biological, biomedical, demographic and psycho-social aspects of ageing is the road to prepare for the future. Could […]

Ageing and Society

Czołowe światowe czasopismo poświęcone problematyce starości “Ageing and Society” opublikowało artykuł dr Beaty Bugajskiej pt. “The ninth stage in the cycle of life – reflections on E. H. Erikson’s theory”. “Ageing and Society” to interdyscyplinarne międzynarodowe czasopismo poświęcone problematyce procesu starzenia oraz funkcjonowaniu osób starszych w ujęciu społecznym i kulturowym. Autorami artykułów są przedstawiciele czołowych […]

13-14 kwietnia odbyła się w Poznaniu konferencja naukowa  pt. “MYŚLENIE PREWIDYSTYCZNE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. EKONOMIA – SOCJOLOGIA – FILOZOFIA”  zorganizowana przez Katedrę Socjologii i Filozofii (UEP) oraz Instytut Filozofii UAM. W sesji pt. “Predykcje wokół nauk społecznych – filozofia, ekonomia” referat pt. “Nowe oblicza starości w perspektywie dalszego starzenia się populacji” wygłosił dr Rafał Iwański […]

Po zebraniu

W dniu 7 kwietnia 2016 roku odbyło się drugie w tym roku zebranie szczecińskiego oddziału PTG. Na spotkaniu dr Urszula Majewska przedstawiła plany związane z powiększeniem oddziału geriatrycznego działającego w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4. Ponadto dr Rafał Iwański przedstawił wyniki swoich badań pt. Rozwój opieki długoterminowej nad osobami starszymi w województwie […]