Tydzień Pracy Socjalnej na US

Tydzień Pracy Socjalnej to wydarzenie organizowane nieprzerwanie od 2014 roku. Tradycję tę zapoczątkowały krakowskie uczelnie ? Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Pedagogiczny oraz Akademia Ignatianum. Od 2015 roku TPS ma charakter ogólnopolski. Spotkania te są skierowane nie tylko do pracowników socjalnych, studentów przygotowujących się do zawodu i teoretyków akademickich. Mają one za […]