Wykład dr inż. arch. Iwona Benek – Rola przestrzeni społecznych w obiektach z funkcją opieki dla osób cierpiących na zaburzenia neuropoznawcze – 10.04.2024

Szanowni Państwo, zapraszamy na  wykład on-line dr inż. arch. Iwony Benek pt., Rola przestrzeni społecznych w obiektach z funkcją opieki dla osób cierpiących na zaburzenia neuropoznawcze, który odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 19:00 na platformie Teams. Link do spotkania Dr inż. arch. Iwona Benek pracuje na stanowisku adiunkta Katedrze Projektowania i Badań Jakościowych w […]

Dr hab. Beata Bugajska, prof. US członkinią Rady ds. Polityki Senioralnej przy Minister ds. Polityki Senioralnej

Dr hab. Beata Bugajska, prof. US Wiceprzewodnicząca szczecińskiego oddziału PTG,  kierowniczka Zespołu Gerontologii Stosowanej i Tanatologii działające w ramach Katedry Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki US wybrana została do Rady ds. Polityki Senioralnej przy Minister ds. Polityki Senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz w kadencji 2024-2026. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra do spraw Polityki Senioralnej. Jest powoływana na […]

Zapraszamy do lektury książki “Wirtualna jesień życia” Damiana Gałuszki!

Książka ta to pierwsza w Polsce tak kompleksowa analiza zjawiska silver gamingu, czyli praktyki sięgania po gry cyfrowe przez osoby starsze. Autor, dr Damian Gałuszka, badacz kultury i gier cyfrowych z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prezentuje w niej holistyczne ujęcie tego zjawiska, uwzględniając zarówno indywidualne, jak i instytucjonalne konteksty użycia gier przez osoby starsze. Książka […]

Walne Zebranie Członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, które odbędzie się w dniu 07 lutego (środa) o godz. 17.00 w sali nr 2 Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Ogińskiego 16/17 w Szczecinie. Zawracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie potwierdzenie obecności na zebraniu. Porządek Walnego Zebrania: 1. Otwarcie zebrania 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego […]

Zebranie szczecińskiego oddziału PTG 6 grudnia 2023 godz. 17:00

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie na zebranie oddziału szczecińskiego PTG, które odbędzie się 6 grudnia o godzinie 17:00 w Instytucie Pedagogiki US ul. Ogińskiego 16 sala nr 2. Program spotkania: 1. Informacje o XV Zjeździe Naukowym PTG, który odbył się 17 listopada w Poznaniu. 2. Przygotowania do czwartej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Srebrna gospodarka – […]

XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego – relacja

W dniu 17 listopada 2023 roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie naukowe – XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego pod hasłem “GERONTOLOGIA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO”. Organizatorami tego prestiżowego spotkania byli Zarząd Główny PTG oraz Oddział Poznański PTG, we współpracy z Pracownią Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Miejsce obrad stanowiło Centrum Biologii […]

Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora

Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje  zadanie pn. Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pn. “Region Przyjazny Rodzinie” na lata 2021-2027. W ramach tego zadania mieszkańcy z terenu całego województwa zachodniopomorskiego otrzymują Karty, dzięki którym mogą korzystać z ulg na produkty lub usługi oferowane […]

Zebranie szczecińskiego oddziału PTG – 21.06.2023

Szanowni Państwo, Członkowie PTG Serdecznie zapraszam na spotkanie naszego oddziału, które odbędzie się 21 czerwca o godzinie 17:00 w Instytucie Pedagogiki ul. Ogińskiego 16 w sali 43. Program spotkania: Część otwarta 1. Wykład Pani dr hab. Zuzanny Goluch, prof. UEW pt. “Odżywianie i regeneracja organizmu  po przebytym Covid-19” Zebranie członków PTG 2. Informacja nt. XV […]

Srebrna Gospodarka

W dniach 22-23 marca 2023 w trybie online odbyła się trzecia konferencja nt. Srebrnej Gospodarki z podtytułem Konsument, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, organizacja, zorganizowana przez Polskie Towarzystw Gerontologiczne O/Szczecin i Uniwersytet Szczeciński. Partnerami konferencji były towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami, PTE o/Szczecin, TNOiK o/Szczecin oraz Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu oraz czasopisma: Gerontologia Polska, RIELF, Folia […]

Seniorze, porozmawiajmy o finansach!

Różnimy się tym, jakie mamy podejście do pieniędzy, ale jedno nas łączy – nie lubimy o nich rozmawiać. Rozmowy finansowe w niektórych kręgach postrzegane są jako temat tabu, temat wstydliwy i oczywiście bardzo prywatny. Podejście do finansów wśród społeczeństwa się zmienia, a wpływ na to bez wątpienia mają nowe usługi i technologie, zmiana zwyczajów, otwartość […]