Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna – książka do pobrania

redakcja: Ewa Frąckiewicz, Rafał Iwański Starzenie się populacji jest wyzwaniem przed jakim staje coraz więcej krajów świata. Z jednej strony jest to proces wyraźnie pozytywny, ponieważ udało się wyeliminować lub ograniczyć część ryzyk, które miały bezpośredni wpływ na poziom i jakość życia, ale też jego długość. Z drugiej strony przed społeczeństwami pojawiają się nowe problemy […]

XIV Zjazd Naukowy PTG – relacja

Podczas XIV Zjazdu Naukowego PTG, który odbył się w formie on-line w dniu 19.11.2021 członkowie szczecińskiego oddziału wygłosili trzy referaty. Dr hab. Beata Bugajska, prof. US mówiła o sytuacji życiowej osób starszych nieheteronormatywnych. Dr Magdalena Kamińska natomiast skupiła się podczas swojego wystąpienia na kwestiach związanych z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) w pielęgnowaniu pacjenta […]