Wykład dr inż. arch. Iwona Benek – Rola przestrzeni społecznych w obiektach z funkcją opieki dla osób cierpiących na zaburzenia neuropoznawcze – 10.04.2024

Szanowni Państwo, zapraszamy na  wykład on-line dr inż. arch. Iwony Benek pt., Rola przestrzeni społecznych w obiektach z funkcją opieki dla osób cierpiących na zaburzenia neuropoznawcze, który odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 19:00 na platformie Teams. Link do spotkania Dr inż. arch. Iwona Benek pracuje na stanowisku adiunkta Katedrze Projektowania i Badań Jakościowych w […]

Raporty o wsparciu opiekuńczym seniorów i polityce zdrowotnej

Polecamy uwadze dwa raporty opracowane przez zespół Instytut Polityki Senioralnej Senior.Hub autorstwa dr Rafała Bakalarczyka. Pierwszy dotyczy wsparcia opiekuńczego seniorów oraz osób o ograniczonej samodzielności w latach 2015-2013. Raport podsumowuje 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy i jest próbą podsumowania i oceny kluczowych działań mających na celu wsparcie osób nie w pełni samodzielnych. W raporcie analizowane są […]

IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Srebrna gospodarka. Relacje międzypokoleniowe – relacja

20-21 marca spotkaliśmy się w Szczecinie na IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Srebrna gospodarka. Relacje międzypokoleniowe. Ponad 80 badaczy, praktyków i społeczników aktywnie uczestniczyło w konferencji przedstawiając podczas 12 sesji tematycznych wyniki swoich badań i analiz oraz działań podejmowanych na rzecz osób starszych. W ramach konferencji odbyły się również dwie debaty. Pierwsza poświęcona społecznej odpowiedzialność […]

Program IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Srebrna Gospodarka. Relacje międzypokoleniowe

Program IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Srebrna Gospodarka. Relacje międzypokoleniowe 20-21 marca 2024 r. Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego Krakowska 71-79 71-017 Szczecin Program Konferencji Srebrna Gospodarka 2024 – pdf Link do strony konferencji 20.03.2024 (środa) 8.30 Rejestracja uczestników. Sala 155 9.00 – 9.30 Otwarcie konferencji. Sala 155 9.30 – 10.15 Wykład otwierający: prof. […]

Wykład on-line dr n. med. Jacek Połosak “Czy zegar epigenetyczny zmieni gerontologię”

Szanowni Państwo, zapraszamy na wykład, który wygłosi dla członków PTG Pan dr n. med. Jacek Połosak z Zakładu Immunologii, Genetyki i Biologii Klinicznej, Wydziału Medycznego Collegium Medicum, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pt. “Czy zegar epigenetyczny zmieni gerontologię?” Spotkanie odbędzie się w formule on-line 06.03.2024 (środa) godz. 19:00. Link do spotkania w aplikacji MS Teams. 

Dr hab. Beata Bugajska, prof. US członkinią Rady ds. Polityki Senioralnej przy Minister ds. Polityki Senioralnej

Dr hab. Beata Bugajska, prof. US Wiceprzewodnicząca szczecińskiego oddziału PTG,  kierowniczka Zespołu Gerontologii Stosowanej i Tanatologii działające w ramach Katedry Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki US wybrana została do Rady ds. Polityki Senioralnej przy Minister ds. Polityki Senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz w kadencji 2024-2026. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra do spraw Polityki Senioralnej. Jest powoływana na […]

Zapraszamy do lektury książki “Wirtualna jesień życia” Damiana Gałuszki!

Książka ta to pierwsza w Polsce tak kompleksowa analiza zjawiska silver gamingu, czyli praktyki sięgania po gry cyfrowe przez osoby starsze. Autor, dr Damian Gałuszka, badacz kultury i gier cyfrowych z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prezentuje w niej holistyczne ujęcie tego zjawiska, uwzględniając zarówno indywidualne, jak i instytucjonalne konteksty użycia gier przez osoby starsze. Książka […]

Walne Zebranie Członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, które odbędzie się w dniu 07 lutego (środa) o godz. 17.00 w sali nr 2 Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Ogińskiego 16/17 w Szczecinie. Zawracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie potwierdzenie obecności na zebraniu. Porządek Walnego Zebrania: 1. Otwarcie zebrania 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego […]

IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja pt. Srebrna gospodarka. Relacje międzypokoleniowe 20-21.03.2024 Szczecin

W dniach 20-21 marca 2024 roku odbędzie się w Szczecinie IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja pt. Srebrna gospodarka. Relacje międzypokoleniowe organizowana z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oddział w Szczecinie oraz Instytutu Zarządzania i Instytutu Pedagogiki US. Główną ideą planowanego spotkania jest połączenie różnych perspektyw badawczych na zjawisko starzejącego się społeczeństwa i jego konsekwencji. Konferencja odbędzie się w trybie […]

Zebranie szczecińskiego oddziału PTG 6 grudnia 2023 godz. 17:00

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie na zebranie oddziału szczecińskiego PTG, które odbędzie się 6 grudnia o godzinie 17:00 w Instytucie Pedagogiki US ul. Ogińskiego 16 sala nr 2. Program spotkania: 1. Informacje o XV Zjeździe Naukowym PTG, który odbył się 17 listopada w Poznaniu. 2. Przygotowania do czwartej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Srebrna gospodarka – […]