SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH

13.05.2022 r. (piątek) w godzinach 16:00-20:00, w Centrum Wsparcia, w Domu Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie odbędzie się szkolenie p.n. “Aspekty socjalno-ekonomiczne z elementami zagadnień prawnych w opiece nad osobami z chorobą otępienną”. Na czas trwania szkolenia organizator zapewnia uczestnikom opiekę nad ich podopiecznymi w Świetlicy Wytchnieniowej “Niezapominajka”. Link do […]

Dokręć śrubę

Informujemy o wydarzeniu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach pn. “Dokręć śrubę”. Pod tym tajemniczym hasłem ukrywa się inicjatywa, której celem jest propozycja dla wszystkich wózkowiczów z miasta Szczecin i okolic. Celem wydarzenia zaplanowanego na 27 czerwca (sobota) w godz. 10.00-14.00 w Szczecinie na Jasnych Błoniach (w okolicy pomnika Papieża Jana Pawła II) jest przygotowanie wózków […]

ZAOPIEKOWANI – SYSTEMOWE WZMACNIANIE POTENCJAŁU OPIEKUŃCZEGO RODZIN

Projekt nr RPZP.07.06.00-32-K051/19 Projekt realizowany jest w okresie  01 stycznia 2020 – 31 marca 2023  przez Gminę Miasto Szczecin. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – […]

GENERATOR INNOWACJI – SIECI WSPARCIA

Ponad 1,3 miliona osób starszych w Polsce potrzebuje opieki. Ich rodzina i przyjaciele pomagając im pracują na 250 tysiącach etatów. “Generator innowacji. Sieci wsparcia”, to konkurs, w którym Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ?ę? szuka uniwersalnych rozwiązań mogących poprawić jakość życia osób starszych i ich rodzinnych opiekunów. Seniorom – usprawnić codzienne funkcjonowanie w środowisku zamieszkania, umożliwiając pełniejsze, […]

Badania okulistyczne na PUM

Pomorski Uniwersytet Medyczny zaprasza Panie i Panów w wieku powyżej 75 roku życia na bezpłatne badania okulistyczne: Zakres badania: – badanie Tomografii Komputerowej siatkówki – badanie w kierunku zaćmy – badanie przepływu naczyniowego w siatkówce – badania krwi (morfologia, poziom białka, stężenie glukozy, kwas moczowy, gospodarka lipidowa (cholesterol (HDL, LDL) – badania genetyczne. Warunki udziału […]

Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora

25 czerwca w Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się zakończenie roku akademickiego Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora. Koordynatorem SHUS jest wiceprzewodnicząca naszego oddziału dr Beata Bugajska. W trakcie roku akademickiego dla seniorów wykłady wygłosili również członkowie PTG m.in. dr hab. Urszula Kozłowska prof. US, dr Marta Giezek oraz dr Urszula Majewska.  

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020

Polecamy zapoznać się z projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020 Dokument przygotowany jest przez szerokie grono ekspertów. Kierownikiem Projektu Badawczego jest Pani dr Marta Giezek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ponadto jednym z członków zespołu badawczego jest Pani dr Beata Bugajska – pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego – […]