Interwencja kryzysowa z elementami mediacji i negocjacji

Pomorski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu Zapraszają do udziału w komercyjnych studiach podyplomowych INTERWENCJA KRYZYSOWA  Z ELEMENTAMI MEDIACJI I NEGOCJACJI Studia trwają 2 semestry, koszt całościowy 3 800 Studia kierowane są do: absolwentów studiów I i II stopnia kierunków: psychologia, zdrowie publiczne, pedagogika, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, prawo, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe […]

Konferencja – Nowe trendy w leczeniu cukrzycy – 29.06.2017 r.

Konferencja odbędzie się Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin 9:30-10:15 prof. dr hab. n. med. Lilianna Majkowska wykład: Nowe trendy w leczeniu cukrzycy dorosłych 10:15-11:00 dr hab. n. med. Jarosław Ogonowski wykład: Nowości w leczeniu cukrzycy ciężarnych – wyzwania dla lekarzy i pielęgniarek 11:00-11:45 dr n. zdr. Agata Marasz wykład: Co nowego […]

Metoda Montessori dla seniorów z zaburzeniami poznawczymi – inna wizja opieki

Centrum Montessori Senior serdecznie zaprasza na konferencję poświęconą Metodzie Montessori dla Seniorów z zaburzeniami poznawczymi (Montessori Based Dementia Programming). Metoda ta otrzymała wyróżnienie Excellence in Research and Education Award od The American Association of Homes and Services for the Aging (AAHSA) oraz została uhonorowana przez American Society on Aging (ASA) nagrodą Healthcare and Aging Award. […]

Prawo medyczne

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE informuje o uruchomieniu naboru na studia podyplomowe Prawo medyczne. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z zakresu prawa zajmujących się na co dzień obsługą prawną podmiotów leczniczych oraz realizacją zadań publicznych związanych z ochroną zdrowia, wykonywanych zarówno przez organy administracji publicznej, jak i państwowe jednostki organizacyjne. Kadra […]

Bezpieczne finanse gospodarstw domowych seniorów – projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy osób starszych, członków ich rodzin, osób z ich najbliższego otoczenia, przyjaciół i sąsiadów oraz członków organizacji pro senioralnych na temat, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe dziś i jutro. Realizacja projektu ma stanowić platformę przekazania wiedzy i doświadczeń środowiska naukowego oraz praktyków-specjalistów z zakresu ekonomii, bankowości, inwestycji, ubezpieczeń, psychologii, marketingu, […]

CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE Senior w zdrowiu i chorobie.

Podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która zorganizowana została na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w dniu 2 czerwca 2017, dr Marta Giezek wygłosiła referat pt. System mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego dla osób starszych na przykładzie Gminy Miasto Szczecin. Pełen program konferencji poniżej. Program Konferencji Geriatrycznej 02.06.2017