Konferencja – Srebrna Gospodarka 2023

W dniach 22-23 marca 2023 w trybie online odbyła się trzecia konferencja nt. Srebrnej Gospodarki z podtytułem Konsument, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, organizacja, zorganizowana przez Polskie Towarzystw Gerontologiczne O/Szczecin i Uniwersytet Szczeciński. Partnerami konferencji były towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami, PTE o/Szczecin, TNOiK o/Szczecin oraz Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu oraz czasopisma: Gerontologia Polska, RIELF, Folia Oeconomica Stetinensia oraz Marketing i Rynek.

W konferencji wzięło udział 140 osób. Autorzy reprezentowali 16 ośrodków akademickich z Polski oraz przedsiębiorstwa i instytucje prosenioralne. Wykład otwierający wygłosiła prof. dr hab. Inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk nt. Marki nostalgiczne - perspektywa polskich seniorów. Tematyka Srebrnej Gospodarki ma charakter interdyscyplinarny, stąd też także w jej trzeciej edycji wzięli udział przedstawiciele nauk społecznych, ekonomicznych, zarzadzania, gerontologii społecznej, nauk o zdrowiu, medycyny, architektury i pedagogiki.

Link do kanału na YouTube

Program konferencji
Srebrna gospodarka
 Konsument, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, organizacja
22-23.03.2023 r.

Kliknij aby dołączyć do konferencji.

22.03.2023 r. (środa)

9.00-9.20  Otwarcie konferencji

 • prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz i dr Rafał Iwański - PTG o/Szczecin, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Anna Murawska, prof. US, Instytut Pedagogiki
 • prof. dr hab. Kesra Nermend, US, Instytut Zarządzania
 • dr hab. Inż. Justyna Patalas-Maliszewska - Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami
 • dr hab. Barbara Kryk, prof. US - PTE o/Szczecin
 • dr hab. Jakub Swacha, prof. US - TNOiK o/Szczecin
 • dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP - Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu

9.20-9.45 Prezentacja czasopism

 • prof. dr hab. Krzysztof Malaga - RIELF
 • dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US, dr Krzysztof Dmytrów - Folia Oeconomica Stetinensia
 • dr Urszula Widelska - Marketing i Rynek
 • dr Rafał Iwański - Gerontologia Polska

9.45-10.00 ? Wykład otwierający

 • Marki nostalgiczne - perspektywa polskich seniorów, prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk (PŁ)

10.00-11.30 Sesja I Seniorzy w roli nabywców dóbr i usług Moderator: dr hab. Tomasz Olejniczak (UEP)

 1. dr hab. Radosław Baran, prof. SGH (SGH), dr Beata Marciniak (SGH), mgr Ewa Parys, Zachowania zakupowe osób starszych
 2. dr Jagoda Żurek (UR), Wpływ wieku konsumentów na wybór żywności: globalizacja vs. etnocentryzm
 3. dr hab. Adrian Lubowiecki-Vikuk (SGH), Emocje w doświadczeniu klienta: perspektywa osób starszych uczestniczących w turystyce zdrowotnej
 4. dr Iwona Radlińska (PUM), Osoby starsze jako konsumenci leków ? prawo do informacji o produkcie leczniczym a reklama leku
 5. dr Magdalena Sylwia Kamińska (PUM), Komunikacja w kontaktach biznesowych z osobą starszą ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi

Dyskusja

11.30 ? 13:15 Sesja II Finanse osób starszych Moderator: dr Małgorzata Macuda (UEP)

 1. dr Ewa Sobolewska-Poniedziałek (UZ), dr Anna Niewiadomska (UZ), Deprywacja materialna ?srebrnych konsumentów w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
 2. dr hab. Anna Turczak, prof. US (US), Emerytury kobiet i mężczyzn w Polsce
 3. dr hab. Beata Nowotarska-Romaniak, prof. UE (UE Katowice), Sonia Szczepanik, Seniorzy jako  klienci  na rynku usług ubezpieczeń na życie
 4. dr Aleksandra Sander (US), Niemiecki system zabezpieczenia potrzeb niesamodzielnych osób starszych
 5. dr Ewelina Idziak (UKW), Cyrkulacja mikro przepływów w gospodarstwach domowych seniorów

Dyskusja

13.15 ? 14.30 Sesja III Nowe technologie a seniorzy Moderator: prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz (US)

 1. dr hab. Dorota Gierszewski (UJ), Wzmacnianie pozycji osób starszych przez e-inkluzję
 2. prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz (US), dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT (ZUT), Umiejętności cyfrowe osób starszych w Polsce na tle krajów UE  ? analiza porównawcza 2004-2022
 3. dr Włodzimierz Durka (US), Polscy i niemieccy seniorzy wobec Internetu. Komunikat z badania socjologicznego przeprowadzonego wśród mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich
 4. dr Magdalena Kozłowska (SGH), Profil seniora jako użytkownika innowacyjnych rozwiązań zdrowia cyfrowego                                   

Dyskusja

14.30-16.00 Sesja Praktyków IV Moderator: dr Rafał Iwański (US)

 1. dr Marcin Kolwitz (PUM), Starzenie się społeczeństwa w kontekście polityki społecznej i zdrowotnej. Aspekty socjomedyczne
 2. mgr Bożena Adamczyk (PSOD), Działalność Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej
 3. prof. dr hab. Barbara Kromolicka (US), Srebrny Uniwersytet - znaczenie uczenia się w starości
 4. lek. Leszek Warsz (CMD, PTG), dr Anna Owczarczyk (WAT), DDOM jako innowacyjna forma opieki nad osobami senioralnymi w Polsce
 5. mgr Justyna Łukaszewska, DAMY RADĘ - projekt warsztatów dla opiekunów nieformalnych

Dyskusja

16.00 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

23.03.2023 r. (czwartek)

9.00-10.30 Sesja V Uwarunkowania rozwoju srebrnej gospodarki Moderator: dr hab. Beata Bugajska, prof. US

 1. dr Andrzej Klimczuk (SGH), Zewnętrzne i wewnętrzne ograniczenia zastosowania i rozwoju koncepcji srebrnej gospodarki. Perspektywa polityki publicznej
 2. prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz (US), dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US (US), dr Krzysztof Dmytrów (US), Poziom życia osób starszych w UE jako wyznacznik rozwoju srebrnej gospodarki
 3. dr Rafał Iwański (US), dr Michał Litwiński (UEP, UAM), Nierówności społeczne w starzejącym się społeczeństwie
 4. dr Sławomir Doburzyński (ISR), Polityki senioralne na Pomorzu Zachodnim ? praktyczne doświadczenia i wnioski na przyszłość
 5. lic. Katarzyna Przestrzelska (ANSŁ), Zaspokojenie potrzeb oraz problemy zgłaszane przez seniorów ? analiza porównawcza na przykładzie gminy wiejskiej Radziłów oraz miasta powiatowego Łomża

Dyskusja

10.30 ? 11.30 Sesja VI Praca osób starszych Moderator: dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US

 1. mgr Ewelina Konarska-Michalczyk (US), Osoby w wieku senioralnym na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu employer branding
 2. dr Łukasz Jurek (UEW), Wiek a absencja chorobowa pracownika            
 3. mgr Aneta Haligowska (UR), Produktywność osób starszych

Dyskusja

11.30-12.45 Sesja VII Relacje międzypokoleniowe Moderator: dr hab. Małgorzata Twardzik (SGH)

 1. dr Ewa Kubejko-Polańska (UR), Integracja międzypokoleniowa dla rozwoju srebrnej gospodarki w Rzeszowie                                                
 2. dr hab. Tomasz Olejniczak (UE Poznań), Konsumpcja zrównoważona (wybrane zagadnienia) ? różnice w postawach kohort pokoleniowych
 3. dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW (UEW), Funkcjonowanie rynku mediów a przemiany pokoleniowe
 4. dr Izabela Ostrowska (US), Różnice pokoleniowe w przyczynach pozbywania się niepotrzebnych przedmiotów z gospodarstw domowych
 5. mgr Justyna Gomolla (UJ), Czy feminatywy dzielą także seniorki i seniorów? Postrzeganie stosowania form żeńskich przez osoby starsze 

Dyskusja

12.45-14.30    Sesja VIII Uczenie się przez całe życie Moderator: prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska (UEP)

 1. dr Agnieszka Cieśla (PW), Budowanie środowiska przyjaznego starzeniu się poprzez odpowiednią edukację
 2. dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP (UEP), dr hab. Magdalena Stefańska, prof. UEP (UEP), Rola uniwersytetów trzeciego wieku w srebrnej gospodarce
 3. mgr Monika Żak (APS), Motywacja osób starszych do podejmowania aktywności edukacyjnej
 4. dr Damian Luty (UEP), Kategoria dobrego życia w starości w kontekście bioetyki i modelu pomyślnego starzenia się
 5. dr hab. Beata Bugajska, prof. US (US), Edukacja do życia na emeryturze - nowe (stare) wyzwania 
 6. dr Joanna Wawrzyniak (FVS), mgr Alicja Przepiórska-Ułaszewska (FVS), Drabina - metoda służąca aktywizacji społecznej osób starszych
 7. dr Anna Szafranek (ANSŁ), Poczucie bezpieczeństwa osób starszych w miejscu zamieszkania na przykładzie miasta Białystok

Dyskusja

15.00 Zakończenie konferencji prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz i dr Rafał Iwański

Rada Naukowa / Conseil Scientifique / Scientific Council
 • prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz (Polska) Uniwersytet Szczeciński ? the chairperson
 • prof. dr hab. Anna Dąbrowska (Polska) Szkoła Główna Handlowa
 • prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska (Poland) Poznań University of Economics
 • prof. Iryna Reshetnikowa (Ukraine) Kyiv National Economic University
 • dr hab. Beata Bugajska (Poland), University of Szczecin
 • dr Said Benamar (Marocco), International University of Casablanca
 • dr Juliana Hadjitchoneva (Bułgaria) New Bulgarian University
Zespół organizacyjny
Organizatorzy / Organisateurs / Organizers

Oddział w Szczecinie

Patronat

Publikacja