2012

W 2012 szczeciński oddział PTG zorganizował we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego I Seminarium naukowe “Świat (nie) przyjazny starości” – 11 stycznia 2012r,  celem którego było zwrócenie uwagi na pilną potrzebę rozwoju geriatrii w regionie.  Podczas seminarium przedstawiliśmy list otwarty zwracając uwagę na konieczność zmian w zakresie organizacji systemu pomocy i ochrony zdrowia osób starszych. W trakcie trwania konferencji członkowie PTG wygłosili wykłady na temat: dr Beata Bugajska Wartość starości we współczesnym świecie, lek. Urszula Majewska O potrzebie rozwoju geriatrii  w regionie , dr Marta Giezek    Pomoc osobom starszym w Szczecinie  – w obliczu wyzwań oraz wzięli udział w dyskusji panelowej z przedstawicielami Urzędu  Marszałkowskiego i Urzędu Miasta : B. Bugajska, U. Majewska, M. Giezek, R. Budzisz.

W maju 2012 PTG współorganizowało Konferencje naukową “Świat przyjazny starości” z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich, oraz warsztaty dla seniorów z regionu. W trakcie trwania konferencji członkowie PTG  wzięli udział w dyskusji panelowej z przedstawicielami Urzędu  Marszałkowskiego i Urzędu Miasta : B. Bugajska, U. Majewska, M. Giezek, R. Budzisz.

W listopadzie zostało zorganizowane III seminarium z cyklu “Świat przyjazny starości – aspekty społeczne i medyczne”. Udział w nim wzięły między innymi: Dr Beata Bugajska, dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz. Seminarium towarzyszyła medyczna akcja informacyjna. W tym celu zorganizowano różne stoiska informacyjno-edukacyjne np. Narodowego Funduszu Zdrowia, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.