Walne Zebranie Członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, które odbędzie się w dniu 05 lutego (środa) o godz. 17.00 w sali nr 2 Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Ogińskiego 16/17 w Szczecinie. Porządek Walnego Zebrania: 1. Otwarcie zebrania 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku Obrad […]

Zespół do spraw Zdrowotnej Polityki Senioralnej

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2020 r. powołany zostanie Zespół do spraw Zdrowotnej Polityki Senioralnej. Do zadań zespołu należeć będzie m.in.: 1) przygotowywanie opinii, rekomendacji lub zaleceń w sprawach z zakresu zdrowotnej polityki senioralnej,  w szczególności w zakresie priorytetowych kierunków realizacji zdrowotnej polityki senioralnej; 2) zgłaszanie i opiniowanie propozycji strategii, programów, […]

ALONE TOGETHER AGAIN (ATA): A Second International Pandisciplinary Symposium on Solitude in Community – Szczecin 2020

Zapraszamy do działu w drugiej edycji międzynarodowej konferencji poświęconej samotności. Strona konferencji: https://ata.usz.edu.pl/ We welcome contributions to the second international pandisciplinary symposium on solitude in community: Alone Together Again. This is organised by the University of Szczecin and York St John University, under the auspices of the Rector of the University of Szczecin. All papers, […]