Kongres Kobieta i Mężczyzna 65+ oraz XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

W dniach 17-18 listopada w Warszawie odbył się Kongres Kobieta i Mężczyzna 65+ oraz XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Podczas Zjazdu, w piątek, 17 listopada o godz. 18.00, odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego podczas, którego wybrano nowe zarząd główny PTG. Bardzo miło jest nam poinformować, że wice przewodniczącą zarządu głównego wybrana została […]

Walne Zebranie PTG

Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (PTG), na podstawie § 25 Statutu PTG, zwołuję Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTG na dzień 17.11.2017 w Warszawie – Plaza Hotel (ul. Łączyny 5). Pierwszy termin Walnego Zebrania godzina 18.00, drugi termin – godzina 18.30. Celem Walnego Zebrania jest przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego za okres […]