Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym

Nakładem wydawnictwa CeDeWu ukazała się w połowie wakacji książka pt. Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym, autorstwa Rafał Iwańskiego, Edyty Sielickiej oraz Anety Jarzębińskiej.

Mądra opieka nad pacjentem umierającym to taka, w której dba się o jakość i pełnię jego życia aż po kres. To opieka, której formę dobiera się w sposób świadomy i planowy, uwzględniając postęp choroby, zmiany w środowisku opiekuńczym oraz potrzeby medyczne i pozamedyczne chorego. W monografii zawarte zostały informacje i analizy dotyczące szerokiego spektrum opieki nad pacjentem umierającym i członkami jego najbliższej rodziny w ujęciu społecznym i ekonomicznym w następujących formach:

  • poradni medycy paliatywnej,
  • hospicjum perinatalnego,
  • hospicjum domowego dla dzieci,
  • hospicjum domowego dla dorosłych,
  • hospicjum stacjonarnego/oddziału medycyny paliatywnej.

W opracowaniu przedstawiono system organizacji i finansowania świadczeń zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych. Poruszone zostały kwestie związane z edukacją tanatologiczną i wolontariatem w instytucjach opiekuńczych.

Książka przeznaczona jest dla wykładowców i studentów pedagogiki, pracy socjalnej, ekonomii, polityki społecznej, nauk o zdrowiu oraz dla pracowników i wolontariuszy podmiotów działających w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

https://cedewu.pl/Opieka-paliatywna-i-hospicyjna-w-ujeciu-spolecznym-i-ekonomicznym-p2171

Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym