Polecamy artykuł pt. Information and Communication Technologies as a Source of Customer Value…

Polecamy uwadze artykuł Pani Profesor Ewy Frąckiewicz pt. Information and Communication Technologies as a Source of Customer Value in the Context of Balancing the Positions of Younger and Older Consumers, który został opublikowany na łamach czasopisma Sustainability. Artykuł wskazuje na podobieństwa i różnice między dwiema grupami wiekowymi tj. mniej niż 60 lat oraz 60 i […]

Starość po polsku. Propozycja reformy systemu opieki nad osobami starszymi

Polecamy raport autorstwa dr Rafała Bakalarczyka dotyczący propozycji reformy systemu opieki nad osobami starszymi. “Słabość systemu opieki senioralnej wyrasta na jedno z najważniejszych wyzwań na trzecią dekadę XXI wieku. W raporcie prezentujemy swoistą mapą drogową dla decydentów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki w zakresie opieki senioralnej.” Link do raportu Źródło: https://klubjagiellonski.pl/publikacje/starosc-po-polsku-propozycja-reformy-systemu-opieki-nad-osobami-starszymi/?fbclid=IwAR3g-ysbe7RW6sb4-eX0lMkv5EwaYYsMQdY0BWWwIoSifhRkt7ameYRIJqw