Październikowe zebranie

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Pani Beacie Bugajskiej i Pani Zuzannie Goluch ? Koniuszy otrzymania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Ponadto podczas ostatniego zebrania szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego dr hab. Beata Bugajska wygłosiła wykład pt. “Dziewiąta faza w cyklu życia – propozycja rozszerzenia teorii E.H. Eriksona”. Członkowie towarzystwa dyskutowali również o działaniach podejmowanych na rzecz seniorów […]

Konferencja – JAK STARZEĆ SIĘ ZDROWO: multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki w Instytucie Nauk o Wychowaniu oraz Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają  do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. “Jak starzeć się zdrowo: multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 23-25.03.2017 roku. Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Konferencja-healthy-aging-komunikat-1