Walne Zebranie Członków szczecińskiego oddziału PTG – 28.01.2016

Podczas Walnego Zabrania Członków szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe za lata 2012-2015 oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Ponadto odbyły się wybory do kolejnej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącą oddziału została dr Marta Giezek, zastępcą dr Beata Bugajska. Obowiązki skarbnika przez najbliższą kadencję pełnić będzie dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz, sekretarzem została dr hab. prof. US Urszula Kozłowska, do zarządu wybrany został również dr Rafał Iwański.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności szczecińskiego oddziału PTG za okres 2012-2015.