Dokręć śrubę

Informujemy o wydarzeniu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach pn. “Dokręć śrubę”. Pod tym tajemniczym hasłem ukrywa się inicjatywa, której celem jest propozycja dla wszystkich wózkowiczów z miasta Szczecin i okolic. Celem wydarzenia zaplanowanego na 27 czerwca (sobota) w godz. 10.00-14.00 w Szczecinie na Jasnych Błoniach (w okolicy pomnika Papieża Jana Pawła II) jest przygotowanie wózków […]

ZAOPIEKOWANI – SYSTEMOWE WZMACNIANIE POTENCJAŁU OPIEKUŃCZEGO RODZIN

Projekt nr RPZP.07.06.00-32-K051/19 Projekt realizowany jest w okresie  01 stycznia 2020 – 31 marca 2023  przez Gminę Miasto Szczecin. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – […]