Seminarium naukowe

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób starszych wymagających opieki organizowanym przez Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych. Seminarium odbędzie się 27 stycznia 2016. Wydział Nauk o Wychowaniu , ul. Pomorska 46/48 w Łódź. Link do komunikatu oraz do strony internetowej organizatorów.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020

Polecamy zapoznać się z projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020 Dokument przygotowany jest przez szerokie grono ekspertów. Kierownikiem Projektu Badawczego jest Pani dr Marta Giezek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ponadto jednym z członków zespołu badawczego jest Pani dr Beata Bugajska – pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego – […]