Seminarium “Bezpieczne finanse gospodarstw domowych seniorów”

W dniu 8 lutego 2018 r. o godz. 10 w Auli Starej odbędzie się seminarium kończące projekt realizowany przez Ekonomiczną Akademię Seniora z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej: “Bezpieczne finanse gospodarstw domowych seniorów”. Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin   link: http://stowarzyszenie.wneiz.pl/akademiaseniora

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Sens i bezsens starości pt. Starość w perspektywie personalistycznej, społecznej i kulturowej – refleksje interdyscyplinarne

Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej wraz z Zakładem Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podlaskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zapraszają do uczestnictwa w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Sens i bezsens starości pt. Starość w perspektywie personalistycznej, społecznej i kulturowej – refleksje interdyscyplinarne, […]