Zebranie PTG – 5.11.2020 godz. 17:00

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na zebranie naszego oddziału PTG, które odbędzie się w dniu 5 listopada o godzinie 17:00. Wykład wygłosi Pani Prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz pt. Nowe technologie na rynku srebrnych konsumentów. Po wykładzie przekazane zostaną informacje od Zarządu Głównego PTG oraz będziemy mieli czas na wolne wnioski i dyskusję. Tym razem ze […]

Sytuacja osób starszych w Polsce – wyzwania i rekomendacje. Raport Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO

Polecamy raport przygotowany przez Komisję Ekspertów ds. Osób Starszych działającą przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich na zakończenie kadencji RPO podjęła próbę podsumowania pracy w ostatnich pięciu latach. Opracowała listę najważniejszych wyzwań dotyczących sytuacji osób starszych w Polsce. Zaproponowała również rekomendacje. Raport jest dostępny na stronie internetowej Rzecznika […]