Wybory w szczecińskim oddziale PTG

W dniu 5 lutego br. w Instytucie Pedagogiki US odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe za lata 2016-2019 oraz udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału. Wybrane zostały nowe władze. Przewodniczącym szczecińskiego oddziału PTG został dr Rafał Iwański, funkcję zastępcy przewodniczącego pełnić będzie dr hab. […]