Współczesne obrazy starości. Sztuka – literatura – reklama – konferencja

28 września 2021 Szczecin Współcześnie zarówno samo postrzeganie, jak i wzorzec życia osób starszych zasadniczo się zmieniły. Zmiany widoczne są chociażby w nomenklaturze. Dziś raczej mówi się o osobach starszych jako o seniorach, a okres starości określa się jako wiek senioralny, trzeci wiek, złoty wiek, jesień życia, a nawet druga młodość. Warto jednak zwrócić uwagę, […]

Seminarium Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna 25.03.2021

25 marca 2021 odbyło się seminarium pt. Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna, które zorganizowane zostało przez szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Katedrę Marketingu i Katedrę Pedagogiki Społecznej US oraz Samodzielną Pracownie Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej PUM w Szczecinie. Podczas seminarium wygłoszonych zostało 24 referatów. Wyniki swoich badań i analiz z obszaru srebrnej gospodarki, zaprezentowali naukowcy […]

Zaproszenie do udziału w badaniu pt. Seniorzy wobec procesów cyfryzacji usług finansowych

Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu postaw osób 60+ wobec procesu coraz większej cyfryzacji produktów i usług finansowych. Dotychczasowe badania tego problemu skupiały się na młodym pokoleniu dopiero wkraczającym na rynek pracy – nam zależy aby poznać zdanie osób, które zakończyły już zasadniczy etap swojej pracy zawodowej. Badanie jest […]

Sytuacja opiekunów osób starszych w czasie pandemii – zaproszenie do udziału w badaniu

Zachęcamy do udziału w badaniu dotyczącym sytuacji opiekunów osób starszych w czasie pandemii, które prowadzone jest przez niedawno utworzony Instytut Polityki Senioralnej Senior Hub. https://seniorhub.pl/sytuacja-opiekunow-osob-starszych-w-czasie-pandemii-zaproszenie-do-udzialu-w-badaniu/?fbclid=IwAR2kC6H1T7ZH81R2F7yMOgaU4hThGm3KBoEhseI2UJbq3yGySqhe9NZs3BQ

Seminarium – Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna – program

Program seminarium Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna 25.03.2021 (czwartek) 9.00-9.15 – Otwarcie seminarium – link do zespołu 9.15-10.45 – Sesja 1 Innowacje a starzenie się społeczeństwa – Moderator Sesji: Ewa Frąckiewicz (US) – link do zespołu 1. Stanisław Łobejko (SGH) – Inteligentne technologie i ich wpływ na osoby starsze. 2. Tomasz Olejniczak (UEP) – Innowatorzy a tradycjonaliści […]