Bon opiekuńczy Alzheimer 75

Bon przysługuje Opiekunowi zamieszkującemu na terenie Gminy Miasto Szczecin, udzielającemu wsparcia i opieki Seniorowi, tj. osobie chorej na chorobę Alzheimera, która ukończyła 75 r. ż. oraz spełnia łącznie następujące warunki: zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Szczecin;  jest objęty świadczeniami zdrowotnymi, realizowanymi w formie szpitalnej i/lub  ambulatoryjnej i/lub środowiskowej, ma zdiagnozowaną chorobę Alzheimera przez lekarza ze […]