Seminarium – Srebrna gospodarka w czasie pandemii

24 marca 2022 odbyło się seminarium pt. Srebrna gospodarka w czasie pandemii, które zorganizowane zostało przez szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Katedrę Marketingu i Katedrę Pedagogiki Społecznej US. Podczas seminarium wygłoszonych zostało 15 referatów. Wyniki swoich badań i analiz z obszaru srebrnej gospodarki, zaprezentowali naukowcy z 11 ośrodków z całego kraju. Do spotkania na MS […]

Program seminarium Srebrna gospodarka w czasie pandemii 24.03.2022 r.

Link do spotkania MS Teams 9.00-9.30 Otwarcie seminariumprof. dr hab. Ewa Frąckiewicz i dr Rafał Iwański – PTG oddział w Szczecinie, US, SAiPNEprof. dr hab. Kesra Nermend – IZ USdr hab. Inż. Justyna Patalas-Maliszewska – Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjamidr hab. Barbara Kryk, prof. US – PTE o/Szczecindr hab. Jakub Swacha, prof. US – TNOiK o/Szczecindr hab. […]

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH

12.03.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00, w Centrum Wsparcia, w Domu Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie odbędzie się szkolenie p.n. “Pierwsza pomoc, pielęgnacja, opieka i żywienie osób z chorobami otępiennymi”. Na czas trwania szkolenia organizator zapewnia uczestnikom opiekę nad ich podopiecznymi w Świetlicy Wytchnieniowej “Niezapominajka”. Link do strony organizatora: https://zaopiekowani.szczecin.pl/szkolenie-dla-opiekunow-osob-niesamodzielnych-z-powodu-chorob-otepiennych-3/

Dr n. med. Magdalena Kamińska nową konsultantką w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki powołał dr n. med. Magdalenę Sylwię Kamińską na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego Dr Magdalena Kamińska jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie. Była stypendystką Ministra Zdrowia za osiągnięcia […]