2015

Współpraca przy organizacji V Zachodniopomorskiego Forum Liderów UTW, 17 ? 18.09.2015.

Świat przyjazny starości 2015

W dniach 8-9 października odbyła się w auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego kolejna konferencja z cyklu: Świat przyjazny starości. Tym razem konferencji towarzyszył Jubileusz XX – Lecia szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

DSC05664DSC05800

Zanim zaczęły się obrady plenarne, przewodnicząca szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego dr Beata Bugajska przedstawiła dokonania oraz historie oddziału.

DSC05842DSC05789

Obrady plenarne otworzyła prof. dr hab. Barbara Kromolicka Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Następie zgodnie z programem konferencji wystąpili zaproszeni goście. Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska – Tobis (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) Przewodnicząca Zarządu Głównego PTG – wygłosiła referat pt. Nowoczesne technologie – wsparcie dla osób starszych i ich opiekunów na przykładzie projektu ENRICHME. Następnie prof. dr hab. Piotr Błędowski – (Szkoła Główna Handlowa) W-ce Przewodniczący Zarządu Głównego PTG – w swoim wystąpieniu podjął zagadnienia związane z miejscem człowieka starszego w rodzinie z perspektywy polityki społecznej.

DSC05815DSC05835

Przewodnicząca oddziału w imieniu członków towarzystwa wyróżniła osoby, które na przestrzeni lat wniosły szczególny wkład w rozwój organizacji oraz przyczyniły się do popularyzacji problematyki gerontologicznej na różnych płaszczyznach.

DSC05655

Następnym punktem pierwszego dnia konferencji były obchody XX – Lecia szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. DSC05867DSC05924

Drugiego dnia konferencji podczas obrad plenarnych wystąpili zaproszeni goście. Pierwszy referat wygłosił dr hab. Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego pt. Rodziny światowe a relacje rodzinne seniorów. Następnie dr hab. Zofia Szarota prof. UP z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pt. Międzygeneracyjny przekaz wartości w rodzinie. Problematykę przemocy wobec kobiet w perspektywie gerontologicznej zaprezentowała dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB z Uniwersytetu w Białymstoku.  Dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB z Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił referat pt. Wzajemna zależność jako postulowany obraz starości.

DSC06043 DSC06020

DSC06188 DSC06167DSC05982

Kolejny punkt konferencji przewidywał panel dyskusyjny, w ramach którego zaproszeni goście podejmowali zagadnienia związane z funkcjonowaniem człowieka starszego w rodzinie, mając na uwadze problemy, wyzwania oraz dobre praktyki. W panelu prowadzony przez dr Beata Bugajską udział wzięli m.in: Małgorzata Olejnik – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM Szczecin, dr Marta Giezek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Dorota Rybarska-Jarosz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i inni.

DSC06233DSC06260

W dalszej części drugiego dnia konferencji, zgodnie z programem uczestnicy udali się na sesje tematyczne oraz odbyło się I spotkanie Regionalnej Rady ds. Seniorów. Wyszczególnionych zostało sześć grup tematycznych prezentujących różne perspektywy naukowe, przewidziana została również specjalna sesja dla studentów:

– perspektywa nauk o zdrowiu – moderatorzy: dr hab. Urszula Kozłowska; dr Zuzanna Goluch – Koniuszy

– perspektywa pracy socjalnej i pomocy społecznej – moderatorzy: dr Beata Bugajska; dr Marta Giezek

– perspektywa ekonomiczno -prawna – moderatorzy prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz; dr hab. Iwona Bąk

– perspektywa pedagogiczna – moderatorzy: dr Katarzyna Seredyńska, dr Anna Szafranek

– perspektywa psychologiczna – moderatorzy: prof. dr hab. Zbigniew Kroplewski; dr Celina Timoszyk – Tomczak

– perspektywa antropologiczno – historyczna -moderatorzy: dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US; dr Ilona Kość

– sesja kół naukowych – moderatorzy: Weronika Kondzioła, Joanna Krzemińska

Ostatni punkt konferencji stanowiło podsumowanie. Moderatorzy przedstawili główne z wnioski poszczególnych sesji .

DSC05999DSC05994DSC06016DSC06008DSC05996DSC05972

DSC06085DSC05998

Więcej zdjęć z konferencji w galerii.

Wydarzenia towarzyszące

Jubileusz XX – lecia szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

I spotkanie Regionalnej Rady ds. Seniorów – 09 października 2015 r.

Wystawa fotograficzna Bliżej siebie oraz wystawa fotograficzna Senior z Pasją Targi promujące dobre praktyki w obszarze działań na rzecz rodziny i aktywizacji społecznej osób starszych – 09 października 2015 r.

Giełda Pasji Seniora – Żyj z pasją i dziel się pasją – 10 października 2015 r.

Międzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów – 10-11 października 2015