Opieka długoterminowa. Niesamodzielność – nowe ryzyko socjalne

10 grudnia 2020 r. odbędzie się debata online pn.: “Opieka długoterminowa. Niesamodzielność – nowe ryzyko socjalne” organizowana przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.  Aby obe­jrzeć debatę należy wejść na stronę: https://debaty.ipiss.com.pl, Aby wziąć akty­wny udział w deba­cie należy się zare­je­strować na: https://debaty.ipiss.com.pl/rejestracja. Rejes­tracja umożli­wia zadawanie pytań pod­czas debaty online. Link do strony debaty. Źródło: Instytut […]

Godzenie pracy zawodowej z opieką nad osobami zależnymi wyzwaniem dla dialogu społecznego i polityki publicznej różnych szczebli

Dr Rafał Bakalarczyk na zlecenie Komitetu Dialogu Społecznego KIG opracował raport dotyczący godzenia pracy zawodowej z opieka nad osobami zależnymi. W tym obszernym opracowaniu (107 stron) zawarte zostały informacje m.in. o skali problemu oraz społecznych i ekonomicznych skutkach, które odczuwają opiekunowie i ich rodziny, ale również cała gospodarka. Na końcu raportu Autor sformułował cenne rekomendacje […]

Konferencja “OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE – DZISIAJ I JUTRO” – 25-27 listopada 2020 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji ogólnopolskiej konferencji poświęconej opiece długoterminowej. Konferencja  online odbędzie się w dniach 25-27 listopada 2020 roku. Każda osoba, zainteresowana tematyką konferencji po bezpłatnym zarejestrowaniu może brać w niej czynny udział. Na stronie będą dostępne “na żywo” wszystkie debaty online, a także ich nagrania po zakończeniu. Program konferencji.  Źródło: http://www.opiekadlugoterminowa2020.pl/