Walne Zebranie Członków szczecińskiego oddziału PTG – 28.01.2016

Podczas Walnego Zabrania Członków szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe za lata 2012-2015 oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Ponadto odbyły się wybory do kolejnej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącą oddziału została dr Marta Giezek, zastępcą dr Beata Bugajska. Obowiązki skarbnika przez najbliższą kadencję pełnić będzie dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz, […]