Konkurs na prace naukowe o tematyce gerontologicznej

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego ogłasza konkurs na prace naukowe o tematyce gerontologicznej. Konkurs dotyczy prac z obszaru gerontologii społecznej, gerontologii klinicznej (geriatrii) i gerontologii eksperymentalnej, które zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2016. Zasady konkursu określa poniższy Regulamin konkursowy: 1. Praca może zostać zgłoszona do konkursu przez autora lub […]

I zebranie w 2017 r.

Na pierwszym zebraniu w nowym roku przedstawione zostało sprawozdanie z działalności oddziału za rok 2016. W okresie sprawozdawczym nasi członkowie uczestniczyli w 33 konferencjach i seminariach o tematyce gerontologicznej i geriatrycznej. Opublikowali 10 tekstów naukowych w tym jeden artykuł na najważniejszym czasopiśmie o tematyce gerontologicznej “Ageing and Society”, który napisała dr hab. Beata Bugajskta pt. The ninth stage in […]