Aktualizacja deklaracji członkowskich

Szanowni Państwo Stosując się do przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, zachodzi potrzeba zaktualizowania deklaracji członkowskich o zapisy dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych członków PTG dla potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań Towarzystwa. Wobec powyższego uprzejmie proszę o wypełnienie “aktualizacji deklaracji członkowskiej? i osobiste dostarczenie na zebranie w dniu 07 kwietnia 2016 […]

Zebranie szczecińskiego oddziału PTG

Zapraszamy na najbliższe zebranie szczecińskiego oddziału PTG, które odbędzie się 7 kwietnia 2016 roku o godz. 16.00 w Instytucie Pedagogiki US na ul. Ogińskiego 16/17. Jednym z punktów zebrania będzie wystąpienie dr Rafała Iwańskiego, który przedstawi wyniki swoich badań pt. “Rozwój opieki długoterminowej nad osobami starszymi w województwie zachodniopomorskim”.