Nagroda dla dr Magdaleny Sylwii Kamińskiej

Pani Doktor jest pierwszym autorem artykułu pt. “The influence of socio-demographic and environmental factors on the fall rate in geriatric patients in primary health care“, który został opublikowany na łamach czasopisma Family Medicine & Primary Care Review. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej postanowiło przyznać autorom III nagrodę w kategorii prac oryginalnych, opublikowanych na łamach wspomnianego czasopisma w 2017 roku. Pani Doktor oraz pozostałym autorom gratulujemy. 

FMPCR_Art_29984-10