Swoimi kadrami- studium filmu dokumentalnego dla seniorek i seniorów

Polecamy uwadze 🙂

Zapraszam chętnych  na spotkanie organizacyjne:
21.05 2024 wtorek na godz. 15.00
lub 31.05 piątek na godz. 13.00
miejsce: Stowarzyszenie Kamera
al. Papieża Jana Pawła II 17 Szczecin
(wejście od ulicy Mazurskiej)

Program studium jest skierowany do  seniorek i seniorów ze Szczecina – filmowców amatorów będących na początku swojej drogi twórczej oraz tych, dla których film dokumentalny jest nowym, interesującym obszarem, w którym chcieliby się sprawdzić. Zakładam, że większość uczestniczek i uczestników będzie posiadała najprostszy sprzęt filmowy ( smartfon, cyfrowy aparat fotograficzny) a osoby bez sprzętu otrzymają wsparcie ode mnie lub innych “studentów”. W toku nauki i procesu twórczego stawiam na kreację, pomysły a w obszarze technicznym będziemy się wspierać jako grupa. Program jest jakby dokumentalną “zerówką” i będzie składał się z dwóch etapów:

I ETAP: zajęcia w formie wykładów i warsztatów (10 spotkań, 31 godzin)

II ETAP: praktyczne konsultacje i praca nad własnym filmem (7 spotkań, 20 godzin)

Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze specyfiką gatunkową filmu dokumentalnego, jego odmianami, językiem, tematyką a także przybliżenie najważniejszych kierunków rozwoju poprzez wspólną analizę i interpretację wybranych utworów dokumentalnych wybitnych oraz lokalnych twórców, w tym mojego autorstwa. W rozważaniach będzie nam towarzyszyć myśl mistrza polskiego kina Krzysztofa Kieślowskiego: “Film dokumentalny to film, który zajmuje się rzeczywistością istniejącą. Rzeczywistością, która nie została stworzona na potrzeby filmu. Ten film musi się do niej dostosować, nie może być odwrotnie”.

Uczestnicy będą pracować nad pomysłem na swój film dokumentalny, przechodząc etapy konkretyzowania tematu, poszukiwania bohatera lub bohaterów, tworzenia dokumentacji, scenariusza, realizacji zdjęć, montażu aż do kolaudacji. Warsztat będzie miał na celu zainspirowanie uczestników historiami, które są wokół nich.  Mogą to być historie rodzinne, lokalne aż po tożsamościowe. Jak zacząć, jakich środków wyrazu używać, ale przede wszystkim jak się dać ponieść własnej intuicji i otworzyć ciekawość na codzienne, zwykłe/niezwykłe miejsca, w których żyjemy. Każdy uczestnik będzie miał okazję opowiedzieć własną historię dokumentalną “swoimi kadrami” czyli przez pryzmat własnej wrażliwości, osobistego postrzegania rzeczywistości, chęci zarejestrowania tego, co jest nam bliskie, bezpośrednie, istotne.

Projekt zakończy się otrzymaniem dyplomu potwierdzającego ukończenie studium oraz pokazem premierowym zrealizowanych filmów dokumentalnych dla szerokiej publiczności.

Prowadzenie: Anna Wiśniewska – z wykształcenia socjolog i terapeuta, z pasji twórczyni filmowa i animatorka kultury. Współautorka i realizatorka wielu skierowanych do młodzieży i seniorów projektów w zakresie edukacji filmowej realizowanych przez Stowarzyszenie Kamera. Reżyserka filmów dokumentalnych, m.in “Sususdata”, “Immer Reisebereit”, “Artkadiusz”. Dyrektorka Festiwalu Filmowego Senior Movie.