Wykład on-line dr n. med. Jacek Połosak “Czy zegar epigenetyczny zmieni gerontologię”

Szanowni Państwo, zapraszamy na wykład, który wygłosi dla członków PTG Pan dr n. med. Jacek Połosak z Zakładu Immunologii, Genetyki i Biologii Klinicznej, Wydziału Medycznego Collegium Medicum, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pt. “Czy zegar epigenetyczny zmieni gerontologię?” Spotkanie odbędzie się w formule on-line 06.03.2024 (środa) godz. 19:00. Link do spotkania w aplikacji MS Teams. 

Dr hab. Beata Bugajska, prof. US członkinią Rady ds. Polityki Senioralnej przy Minister ds. Polityki Senioralnej

Dr hab. Beata Bugajska, prof. US Wiceprzewodnicząca szczecińskiego oddziału PTG,  kierowniczka Zespołu Gerontologii Stosowanej i Tanatologii działające w ramach Katedry Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki US wybrana została do Rady ds. Polityki Senioralnej przy Minister ds. Polityki Senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz w kadencji 2024-2026. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra do spraw Polityki Senioralnej. Jest powoływana na […]

Zapraszamy do lektury książki “Wirtualna jesień życia” Damiana Gałuszki!

Książka ta to pierwsza w Polsce tak kompleksowa analiza zjawiska silver gamingu, czyli praktyki sięgania po gry cyfrowe przez osoby starsze. Autor, dr Damian Gałuszka, badacz kultury i gier cyfrowych z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prezentuje w niej holistyczne ujęcie tego zjawiska, uwzględniając zarówno indywidualne, jak i instytucjonalne konteksty użycia gier przez osoby starsze. Książka […]

Walne Zebranie Członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, które odbędzie się w dniu 07 lutego (środa) o godz. 17.00 w sali nr 2 Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Ogińskiego 16/17 w Szczecinie. Zawracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie potwierdzenie obecności na zebraniu. Porządek Walnego Zebrania: 1. Otwarcie zebrania 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego […]

IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja pt. Srebrna gospodarka. Relacje międzypokoleniowe 20-21.03.2024 Szczecin

W dniach 20-21 marca 2024 roku odbędzie się w Szczecinie IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja pt. Srebrna gospodarka. Relacje międzypokoleniowe organizowana z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oddział w Szczecinie oraz Instytutu Zarządzania i Instytutu Pedagogiki US. Główną ideą planowanego spotkania jest połączenie różnych perspektyw badawczych na zjawisko starzejącego się społeczeństwa i jego konsekwencji. Konferencja odbędzie się w trybie […]

Zebranie szczecińskiego oddziału PTG 6 grudnia 2023 godz. 17:00

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie na zebranie oddziału szczecińskiego PTG, które odbędzie się 6 grudnia o godzinie 17:00 w Instytucie Pedagogiki US ul. Ogińskiego 16 sala nr 2. Program spotkania: 1. Informacje o XV Zjeździe Naukowym PTG, który odbył się 17 listopada w Poznaniu. 2. Przygotowania do czwartej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Srebrna gospodarka – […]

XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego – relacja

W dniu 17 listopada 2023 roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie naukowe – XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego pod hasłem “GERONTOLOGIA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO”. Organizatorami tego prestiżowego spotkania byli Zarząd Główny PTG oraz Oddział Poznański PTG, we współpracy z Pracownią Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Miejsce obrad stanowiło Centrum Biologii […]

Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora

Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje  zadanie pn. Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pn. “Region Przyjazny Rodzinie” na lata 2021-2027. W ramach tego zadania mieszkańcy z terenu całego województwa zachodniopomorskiego otrzymują Karty, dzięki którym mogą korzystać z ulg na produkty lub usługi oferowane […]

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Alone Together 4

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji międzynarodowej konferencji poświęconej samotności, ciszy i osamotnieniu. Tym razem konferencja odbędzie się Lincoln (UK) 25-27 kwietnia 2024 roku. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 25 marca 2024 (kliknij w link). Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.    Dear Friends and Colleagues I hope you are well and thriving. This […]

Debata – relacja

15 września 2023 r. odbyła się w Instytucie Pedagogiki debata pt. “Senior w dobrej formie – czyli jak najdłużej zachować sprawność fizyczną oraz zdrowie psychiczne?” Wydarzenie współorganizowane było przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, CitoNet Szczecin, Miejską Radę Seniorów w Szczecinie oraz Instytut Pedagogiki i spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony seniorów.Na początku spotkania Katarzyna Czajkowska […]