Raporty o wsparciu opiekuńczym seniorów i polityce zdrowotnej

Polecamy uwadze dwa raporty opracowane przez zespół Instytut Polityki Senioralnej Senior.Hub autorstwa dr Rafała Bakalarczyka. Pierwszy dotyczy wsparcia opiekuńczego seniorów oraz osób o ograniczonej samodzielności w latach 2015-2013.

Raport podsumowuje 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy i jest próbą podsumowania i oceny kluczowych działań mających na celu wsparcie osób nie w pełni samodzielnych. W raporcie analizowane są cele nowych programów, wydatki, rezultaty, a także deficyty rozwiązań. Podejmujemy się oceny efektywności tych programów, jak również przedstawiamy rekomendację dla nowego rządu.

Link do raportu

W drugim skupiono się na polityce zdrowotnej wobec seniorów w latach 2015-2023.

W raporcie analizowane są poszczególny obszary polityki zdrowotnej, które mają kluczowe znaczenie dla osób starszych. Opracowanie podsumowuje rozwiązania wprowadzone, lub zaniechane, za rządów Zjednoczonej Prawicy. Punktuje mocne strony rozwiązań oraz poszczególne deficyty. Wskazuje kluczowe kierunki reform, które powinien podjąć obecny rząd w kolejnych latach.

Raport skupia się na obszarach:

  • Polityka refundacji zakupów lekowych;
  • Opieka geriatryczna;
  • Profilaktyka zdrowotna oraz promocja i wsparcie zdrowego starzenia się;
  • Polityka wobec chorób otępiennych i innych chorób wieku podeszłego;
  • Opieka długoterminowa oraz hospicyjna i paliatywna

Link do raportu

Źródło: https://seniorhub.pl/