IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Srebrna gospodarka. Relacje międzypokoleniowe – relacja

20-21 marca spotkaliśmy się w Szczecinie na IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Srebrna gospodarka. Relacje międzypokoleniowe. Ponad 80 badaczy, praktyków i społeczników aktywnie uczestniczyło w konferencji przedstawiając podczas 12 sesji tematycznych wyniki swoich badań i analiz oraz działań podejmowanych na rzecz osób starszych. W ramach konferencji odbyły się również dwie debaty. Pierwsza poświęcona społecznej odpowiedzialność za godne starzenie się. Podczas drugiej poruszone zostały zagadnienia związane z miastami przyjaznym osobom starszym.

Do Szczecina przyjechali badacze z 25 ośrodków naukowych, którzy reprezentowali różne dyscypliny naukowe m.in.: ekonomię, zarządzanie, medycynę, nauki o zdrowiu, pedagogikę, psychologię, architekturę itd. Obecni byli również przedstawiciele organizacji pozarządowych pracujących z i na rzecz osób starszych, władz samorządowych oraz pracownicy sektora jednostek pomocy społecznej.

Polecamy uwadze zapis debaty poświęconej godności w opiece długoterminowej, który dostępny jest na stronie Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz na kanale na YouTube.

Mamy nadzieje, że tak licznym gronie spotkamy się w podczas V edycji konferencji. Polecamy śledzić stronę internetową “srebrnej konferencji”.

Prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz i dr Rafał Iwański