Raporty o wsparciu opiekuńczym seniorów i polityce zdrowotnej

Polecamy uwadze dwa raporty opracowane przez zespół Instytut Polityki Senioralnej Senior.Hub autorstwa dr Rafała Bakalarczyka. Pierwszy dotyczy wsparcia opiekuńczego seniorów oraz osób o ograniczonej samodzielności w latach 2015-2013. Raport podsumowuje 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy i jest próbą podsumowania i oceny kluczowych działań mających na celu wsparcie osób nie w pełni samodzielnych. W raporcie analizowane są […]

Opieka Opieka długoterminowa i hospicyjna – Raport

Polecamy uwadze raport pt. Opieka długoterminowa i hospicyjna. Stare problemy, nowe wyzwania przygotowany przez dra Rafała Bakalarczyka. Link do raportu: https://caritas.pl/wp-content/uploads/2023/06/raporthospicyjny-2023a-pokor-final.pdf?fbclid=IwAR0JxHaAlmJ1vMcD43q3wGNbmoeyxzEWSD4fQ3lIF6gBsFfoIRs2Td5-CNM