SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH

12.03.2022 r. (sobota) w godzinach 09:00-13:00, w Centrum Wsparcia, w Domu Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie odbędzie się szkolenie p.n. “Pierwsza pomoc, pielęgnacja, opieka i żywienie osób z chorobami otępiennymi”.

Na czas trwania szkolenia organizator zapewnia uczestnikom opiekę nad ich podopiecznymi w Świetlicy Wytchnieniowej “Niezapominajka”.

Link do strony organizatora: https://zaopiekowani.szczecin.pl/szkolenie-dla-opiekunow-osob-niesamodzielnych-z-powodu-chorob-otepiennych-3/