Seminarium – Srebrna gospodarka w czasie pandemii

24 marca 2022 odbyło się seminarium pt. Srebrna gospodarka w czasie pandemii, które zorganizowane zostało przez szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Katedrę Marketingu i Katedrę Pedagogiki Społecznej US.

Podczas seminarium wygłoszonych zostało 15 referatów. Wyniki swoich badań i analiz z obszaru srebrnej gospodarki, zaprezentowali naukowcy z 11 ośrodków z całego kraju. Do spotkania na MS Teams dołączyło 65 indywidualnych uczestników.

Wykład otwierający wygłosiła dr Kaja Zapędowska-Kling z Uniwersytetu Łódzkiego nt. Wpływu pandemii COVID-19 na kondycję systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Seminarium podzielone zostało na tematycznych 4 sesje:

  • Seniorzy a przedsiębiorczość
  • Seniorzy w roli konsumentów
  • Zdrowie osób starszych
  • Działania realizowane na rzecz i przez seniorów

Seminarium odbywało się pod patronatem organizacji naukowych:

  • Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Szczecinie,
  • Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami,
  • Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu,
  • Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz
  • Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Ekonomii przy Mickiewicza 66.

oraz znakomitych czasopism: