Zaproszenie do udziału w badaniu pt. Seniorzy wobec procesów cyfryzacji usług finansowych

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu postaw osób 60+ wobec procesu coraz większej cyfryzacji produktów i usług finansowych. Dotychczasowe badania tego problemu skupiały się na młodym pokoleniu dopiero wkraczającym na rynek pracy – nam zależy aby poznać zdanie osób, które zakończyły już zasadniczy etap swojej pracy zawodowej.

Badanie jest całkowicie anonimowe, a jego wyniki pozwolą lepiej poznać oczekiwania i opracowywać lepiej dopasowane produkty i usługi finansowe do potrzeb właśnie tej grupy.

Na każdym etapie badania, u dołu strony znajdą Państwo wyjaśnienie podstawowych definicji i skrótów użytych w kwestionariuszu.

Dziękujemy za poświęcony czas.

dr inż. Sylwia Badowska i dr Anna Golec

Uniwersytet Gdański

Wydział Zarządzania

Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/cyfroweuslugifinansowe