Seminarium – Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna – program

Program seminarium Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna

25.03.2021 (czwartek)

9.00-9.15 – Otwarcie seminarium – link do zespołu

9.15-10.45 – Sesja 1 Innowacje a starzenie się społeczeństwa – Moderator Sesji: Ewa Frąckiewicz (US) – link do zespołu

1. Stanisław Łobejko (SGH) – Inteligentne technologie i ich wpływ na osoby starsze.
2. Tomasz Olejniczak (UEP) – Innowatorzy a tradycjonaliści – zróżnicowanie postaw wobec innowacji produktowych wśród konsumentów seniorów.
3. Sylwia Badowska (UG) – Przyzwyczajenie, druga natura seniora. Motywy niekorzystania z innowacji technologicznej na przykładzie smartfonu wśród senioralnych użytkowników w wybranych krajach Europy Centralnej.
4. Iwona Bąk (ZUT), Ewa Frąckiewicz (US) – ICT jako źródło włączenia cyfrowego seniorów w świetle badań opinii przedstawicieli różnych pokoleń.
5. Ewa Sobolewska-Poniedziałek (UZ) – Innowacje społeczne w służbie seniorom w warunkach srebrnej gospodarki.

10.45-11.00 – Przerwa

11.00-12.30 Sesje równoległe

Sesja II Zmiany demograficzne a gospodarka lokalna i regionalna – Moderator sesji: Grażyna Krzyminiewska (UEP) – link do zespołu

1. Stanisław Flejterski, Monika Różycka (WSB) – Srebrne finanse z perspektywy porównawczej i interdyscyplinarnej.
2. Aleksandra Grzesiuk (ZUT) – Lokalny biznes a usługi dedykowane seniorom. Potrzebna kosmetyczka i tancerz.
3. Wojciech Jarecki (US) – Możliwości podejmowania pracy przez osoby starsze w kontekście zmian demograficznych.
4. Michał Litwiński (UEP) – Popyt seniorów na dobra konsumpcyjne w Polsce ? prognoza dla lat 2025-2050.
5. Katarzyna Kiliańska (PŚ) – Oczekiwania osób starszych wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Sesja III Struktura i budowa srebrnego rynku – Moderator sesji: Magdalena Kamińska (PUM) – link do zespołu

1. Andrzej Klimczuk (SGH) – Rozwój koncepcji i wyłanianie się modeli srebrnej gospodarki w kontekście polityki publicznej wobec starzenia się ludności w Unii Europejskiej.
2. Magdalena Dołhasz (UEK) – Specyfika komunikacji marketingowej skierowanej do polskiego segmentu seniorów.
3. Agnieszka Cieśla (PW)- Innowacje w mieszkalnictwie, przestrzeniach publicznych i mobilności wypracowane w projekcie Hands on SHAFE.
4. Rafał Iwański (US) – Ograniczenia rozwoju srebrnego rynku w Polsce.

12.30-12.45 Przerwa

12.45-14.00 Sesja IV Zdrowie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, profilaktyka – Moderator sesji: Kinga Flaga-Gieruszyńska (US) – link do zespołu

1. Magdalena Kozłowska (SGH) – Polscy seniorzy na rynku usług e-zdrowia. Potrzeby, wyzwania i perspektywy.
2. Magdalena Sylwia Kamińska (PUM) – Wyzwania sektora ochrony zdrowia w kontekście srebrnej gospodarki.
3. Kaja Zapędowska-Kling (UŁ) – Usługi telemedyczne jako komponent srebrnej gospodarki.
4. Anna Szafranek, Joanna M. Salachna (PWSIiP w Łomży) – Prawa osób starszych a modele rodziny i opieki instytucjonalnej – założenia oraz praktyka.
5. Magdalena Strugała, Ewa Zawadzka, Marlena Szewczyczak, Dorota Talarska (UMP) – Wiedza osób w wieku podeszłym na temat szczepień ochronnych ? prognoza w kontekście podejmowania aktywności społecznej.

Sesja V Kultura, turystyka, edukacja oraz rozrywka dla i tworzona przez seniorów – Moderator sesji: Olga Kiedrowicz-Świtalska-  (AS) – link do zespołu

1. Magdalena Sobocińska (UEW) – Uwarunkowania uczestnictwa w kulturze seniorów.
2. Aleksander Panasiuk (UJ) – Turystyka seniorów jako przedmiot polityki społeczno-gospodarczej.
3. Oxana Kozlova (US) – Estetyzacja drogą zagospodarowania starzenia.
4. Katarzyna Bilińska-Reformat (UEK), Mateusz Góra (WSB) – Ruch taneczny PRO-AM jako przykład homegenizacji konsumpcji.
5. Beata Bugajska, Klaudia Piotrowska (US) – Miejska Polityka Senioralna jako przestrzeń działania organizacji pozarządowych- analiza inicjatyw realizowanych w Szczecinie.

14.00-14.15 – Podsumowanie seminarium – link do zespołu