Seminarium Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna 25.03.2021

25 marca 2021 odbyło się seminarium pt. Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna, które zorganizowane zostało przez szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Katedrę Marketingu i Katedrę Pedagogiki Społecznej US oraz Samodzielną Pracownie Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej PUM w Szczecinie.

Podczas seminarium wygłoszonych zostało 24 referatów. Wyniki swoich badań i analiz z obszaru srebrnej gospodarki, zaprezentowali naukowcy z 15 ośrodków z całego kraju. Do spotkania na MS Teams dołączyło 120 indywidualnych uczestników. Seminarium podzielone zostało na tematycznych 5 sesji:

  • Innowacje a starzenie się społeczeństwa
  • Zmiany demograficzne a gospodarka lokalna i regionalna
  • Struktura i budowa srebrnego rynku
  • Zdrowie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, profilaktyka
  • Kultura, turystyka, edukacja oraz rozrywka dla i tworzona przez seniorów

Referaty zostaną opublikowana w monografii, która będzie wydana przez wydawnictwo Akademii Sztuki w Szczecnie.

Seminarium odbywało się pod patronatem następujących organizacji: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Szczecinie, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami, Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz  Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Ekonomii przy Mickiewicza 66.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach obchodów 75 lat Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim oraz Roku Jubileuszowego Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej.