Bezpieczne finanse gospodarstw domowych seniorów – projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

FireShot Capture 118 - Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaci_ - http___stowarzyszenie.wneiz.pl_aka

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy osób starszych, członków ich rodzin, osób z ich najbliższego otoczenia, przyjaciół i sąsiadów oraz członków organizacji pro senioralnych na temat, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe dziś i jutro. Realizacja projektu ma stanowić platformę przekazania wiedzy i doświadczeń środowiska naukowego oraz praktyków-specjalistów z zakresu ekonomii, bankowości, inwestycji, ubezpieczeń, psychologii, marketingu, ochrony praw konsumenta i policji w zakresie bezpieczeństwa finansowego, w formie wykładów, warsztatów, konwersatoriów i ćwiczeń. Tematyka obejmuje takie obszary jak: jak bezpiecznie kupować i chronić swoje prawa nabywcy, jak bezpiecznie inwestować, jak korzystać z usług finansowych i uniknąć ryzyka oszustwa lub manipulacji itp. W ramach projektu przewidziana jest wizyta słuchaczy EAS w Centrum Pieniądza NBP w Warszawie (w lipcu i we wrześniu), służąca popularyzacji wiedzy na temat zasad funkcjonowania i roli banku centralnego w gospodarce oraz historii pieniądza. Projekt będzie realizowany do 28.02.2018 r., a jego zwieńczeniem będzie seminarium, na którym podsumowany zostanie przebieg projektu. Zespół organizacyjny stanowią: dr hab. Ewa Frąckiewicz, prof. US, dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. US, dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US.

Spotkania, które odbywają się w czwartki co 2 tygodnie, są prowadzone przez nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przez praktyków. Na kolejne zajęcia zapraszamy od października. Plan będzie dostępny pod adresem: http://stowarzyszenie.wneiz.pl/akademiaseniora/aktualnosci.