Prawo medyczne

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE informuje o uruchomieniu naboru na studia podyplomowe

Prawo medyczne.

Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z zakresu prawa zajmujących się na co dzień obsługą prawną podmiotów leczniczych oraz realizacją zadań publicznych związanych z ochroną zdrowia, wykonywanych zarówno przez organy administracji publicznej, jak i państwowe jednostki organizacyjne. Kadra naukowa studiów to również przedstawiciele zawodów medycznych pełniący funkcje w organach administracji publicznej, w szczególności w samorządach zawodowych.

Studia trwają dwa semestry, liczba godzin dydaktycznych to 180.

Tematyka prowadzonych zajęć pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z interpretacją szeroko rozumianego prawa medycznego. Słuchacze będą mogli zapoznać się z prawnymi aspektami wykonywania zawodów medycznych, prowadzenia działalności leczniczej oraz administrowania ochroną zdrowia. Absolwent studiów podyplomowych ?Prawo medyczne? będzie przygotowany do realizacji prawnych i administracyjnych zadań z zakresu ochrony zdrowia. Studia są więc doskonałym sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w obszarze ochrony zdrowia.
Przedmioty realizowane w trakcie studiów:
– Prawne podstawy prowadzenia działalności leczniczej
– Podstawy prawa cywilnego
– Odpowiedzialność cywilna osób wykonujących zawody medyczne
– Odpowiedzialność karna osób wykonujących zawody medyczne
– Odpowiedzialność zawodowa lekarzy
– Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych
– Prawa pacjenta
– Prawo sanitarne
– Ubezpieczenia społeczne
– Ubezpieczenia zdrowotne
– Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
– Orzecznictwo medyczne
– Transgraniczna opieka zdrowotna
– Zamówienia publiczne
– Komunikacja interpersonalna

szczegóły na: www.pum.edu.pl
(w zakładce Studia, Studium Kształcenia Podyplomowego)