Interwencja kryzysowa z elementami mediacji i negocjacji

Pomorski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu

Zapraszają do udziału w komercyjnych studiach podyplomowych

INTERWENCJA KRYZYSOWA  Z ELEMENTAMI MEDIACJI I NEGOCJACJI

Studia trwają 2 semestry, koszt całościowy 3 800
Studia kierowane są do: absolwentów studiów I i II stopnia kierunków: psychologia, zdrowie publiczne, pedagogika, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, prawo, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe oraz innych osób z wyższym wykształceniem zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy o kryzysach i konfliktach oraz nabyciem umiejętności mediacyjnych pomocnych w ich rozwiązywaniu.

Adresatami studiów są również pracownicy policji, wojska, straży miejskiej, straży pożarnej, ochrony zdrowia, oświaty wszystkich poziomów, kuratorzy sądowi, członkowie zespołów interdyscyplinarnych i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rekrutacja trwa od 12 lipca do 1 września 2017 roku.
Kontakt:
Studium Kształcenia Podyplomowego PUM
ul. Piotra Skargi 15, 71-422 Szczecin
tel. 091 48 00 960/980
e-mail: s.podyplomowe@pum.edu.pl
www.pum.edu.pl/skp